وبلاگ شخصی مینا افشین نیا

لحظه های من

مـــــــــــــــــــــــــــــــن..؟!

چه دوحرفیه وســــــــــــــوسه انگیزیست.....

این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم....نه عـاشق و نه محتاج نگاهی...!

فقط برای خودم هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم...خود خودم ! مال خودم !

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبورم و عجول!!

سنگین...سرگردان...مـــــــــــــــــــــــــــــغرور...لجباز....با یک پیچیدگی ساده و مقداری

بی حوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلگیه زیــــــــــــــاد!!!

و برای تویی که چــــــــــــــــــــــــــهره های رنگ شده را می پرستی,

نه سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت آدمی ,

هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ ندارم.

راهــــــــــــــــــــت را بگیــر و بـــــــرو


حوالی من توقف ممنوووع هست

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 4:30  توسط مینا افشین نیا